Operasjon Ved i Oslo
Partners
kontakt oss her..
Operasjon Ved-Oslo

Kort om operasjon ved:


Vi vet at vinteren kan være lang og nådeløs i landet vårt. Mange eldre og vanskeligstilte innbyggere i Oslo bor i gamle og trekkfulle leiligheter som "sluker" brensel i fyringssesongen. Opperasjon Ved-Oslo forsøker å hjelpe disse med et tilskudd til brenselforsyningen.

Operasjon Ved-Oslo er et humanitært samarbeidstiltak med formål om å hjelpe trengende i Oslo med brensel. På Etterstadsletta i Oslo foregår arbeidet med å klargjøre veden for utkjøring til kalde husstander. Cirka 25 frivillige entusiaster jobber på Etterstad.

Selve utkjøringen starter tidlig på høsten og varer til utpå ettervinteren. Midler til driften skaffes til veie ved bevilgninger fra kommunen og andre bidragsytere som firmaer organisasjoner og ikke minst private.For å kunne videreføre dette hjelpearbeidet er ditt bidrag til Operasjon Ved-Oslo velkomment:
Økonomiske bidrag mottas over:
Bankgironummer: 6080.05.08943

Operasjon Ved trenger gode medhjelpere

Vår gode medhjelper.

Operasjon Ved

Denne bilen har du kanskje observert i ditt nabolag. Hele vinteren frakter den ved til kalde husstander i Oslo.

Operasjon Ved

Mye ved skal hugges for å dekke vinterens behov.

Login: