Operasjon Ved i Oslo
Partners
kontakt oss her..
Operasjon Ved-Oslo

Mottak av ved

Operasjo Ved-Oslo tar med glede imot ved for videre bearbeiding og utdeling. Imidlertid er det ikke all ved vi kan benytte oss av og ikke all ved vi ønsker å ta imot.

Vi ønsker ikke gamle paller og andre brukte eller nye materialer. Dette krever mye arbeid og har lav brenneverdi.

Poppel, edelgran, kastanje og pil ønsker vi heller ikke, da disse tresortene også har for lav brennverdi.

Da vi henter veden med kranbil, ønsker vi at stokkene skal være i lengder på ca. 5 meter og ligge ved kjørbar vei.

Lagringsplassen vår er begrenset, og kan til tider være full. Det er derfor viktig at det tas kontakt mede oss på telefon 22689805.

Operasjon Ved trenger gode medhjelpere

Vår gode medhjelper.

Operasjon Ved på Etterstad

Opperasjon ved holder til på Etterstadsletta i Oslo


Velkommen til Operasjon Ved

I utkanten av Oslo og med Vålerenga og Jordal som nærmeste nabostrøk finner du Operasjon Ved-Oslo.