Operasjon Ved i Oslo
Partners
kontakt oss her..
Operasjon Ved-Oslo

Hvordan det hele begynte:

"God dag det er Thormod Talseth", det ringer i Aftenpostens redaksjon en frostklar morgen på senhøsten 1969. "Du, jeg ser på disse byggeplassene rundt omkring hvordan de brenner store bål av gamle forskalingsbord, stillaser og annet trevirke som de må kvitte seg med. Er det ikke for galt at veden skal gå opp i røyk til ingen nytte? Det er sikker mange eldre mennesker her i byen som sitter og fryser i kalde trekkfulle leiligheter. Er ikke dette noe PR avdelingen og Aftenposten kan gjøre noe med? "

Det som startet som en tidsbegrenset spontan aksjon, skulle vise seg å være levedyktig og utvikle seg til til et permanent humanitært tiltak for eldre og uføre i Oslo. Bakgrunnen var også de mengder av søknader om bidrag som kom inn til Aftenpostens innsamling "Vinterens Nød". Det etterlot ingen tvil om hvilke store økonomiske problemer mange Oslo-beboere hadde å slite med. Det gjaldt i første rekke eldre og uføre som kun hadde trygden å leve av og som med gru så frem til lange kalde vintere og ofte i kalde trekkfulle leiligheter.

For ditt bidrag kan du benytte:
Bankgironummer: 6080.05.08943

Operasjon Ved trenger gode medhjelpere

Vår gode medhjelper.

Operasjon Ved

Mye ved skal hugges for å dekke vinterens behov.


Operasjon Ved

Etter at veden er hugget skal den tørkes og sekkes.