Operasjon Ved i Oslo
Partners
kontakt oss her..
Operasjon Ved-Oslo
Vedtekter for Operasjon Ved-Oslo finner du her!

Kort om Operasjon Ved-Oslo:

Operasjon Ved-Oslo arbeider med det formål å hjelpe eldre og uføre i Oslo med brensel. Vi holder til på Etterstad hvor ca. 25 pensjonister og frivillige klargjøre veden.
Utkjøringen starter tidlig på høsten og varer til ettervinteren. Midler til driften skaffes ved bevilgninger fra kommunen og bidragsytere som firmaer organisasjoner og private.

ønsker du å støtte Operasjon Ved-Oslot?

økonomiske bidrag mottas over:
Bankgironummer 6080.05.08943

Operasjon Ved trenger gode medhjelpere
Operasjon Ved

Mye ved skal hugges for å dekke vinterens behov.


Operasjon Ved

Etter at veden er hugget skal den tørkes og sekkes.

Login: