Operasjon Ved i Oslo
Partners
kontakt oss her..
Operasjon Ved-Oslo
Vedtekter for Operasjon Ved-Oslo finner du her!

Ønsker du å støtte «Operasjon Ved-Oslo»?

Økonomiske bidrag mottas over:
Bankgironummer 6080.05.08943

Operasjon Ved trenger gode medhjelpere
Operasjon Ved

Mye ved skal hugges for å dekke vinterens behov.


Operasjon Ved

Etter at veden er hugget skal den tørkes og sekkes.

Login: